โปรตีนเชค

โปรตีนสำหรับผู้หญิง ยี่ห้อไหนดีคะ

เติมโปรตีนเพิ่ม – ความต้องการโปรตีนแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล ขึ้นอยู่กับอายุ เพศ และน้ำหนักตัว แม้โปรตีนผงจะเป็นส่วนผสมในเชคอยู่แล้ว แต่การเติมโปรตีนเพิ่มจะช่วยให้ได้โปรตีนมากขึ้น โดยอาจปรับแต่งปริมาณให้เหมาะสมกับความต้องการของแต่ละคน โดยเลือกเป็นอาหารประเภทนมไร้ไขมันหรือไขมันต่ำ เช่น คอทเทจชีส ริคอตต้าชีส หรือโยเกิร์ต. การวิจัยในปี ค.ศ.2016 ซึ่งตีพิมพ์ในวารสาร The American Journal […]