สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบัน 2567

สรุปสถานการณ์เศรษฐกิจ-การแถลงข่าว กกร ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 สมาคมธนาคารไทย

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม มอบรางวัลใด ระดับดีเด่น ประจำปี 2565 (Human Rights Awards 2022) ประเภทองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ ให้กับ ซีพีเอฟ. อีกเหตุการณ์หนึ่งที่เรียกว่า เป็นเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ในปีนี้คือ ประธานาธิบดีทรัมป์ของสหรัฐฯ เดินทางเยือนเขตปลอดทหาร (Demilitarized Zone – […]