คลังข้อมูลวัฒนธรรมพื้นบ้าน

ออกแบบห้องครัว วางผังครัวบ้าน ร้านอาหาร ให้เหมาะกับการใช้งาน

3.อาหารอนาคตช่วยลดภาวะโลกร้อนจากกระบวนการผลิตอาหารตั้งแต่ต้นน้ำ-ปลายน้ำ และช่วยแก้ไขวิกฤติขาดแคลนอาหารทั่วโลก. ด้วยประสบการณ์ 10 ปีในการจัดหาผลิตภัณฑ์จากประเทศจีนเราจะแบ่งปัน ความรู้เรื่องการขายส่งสินค้าจากจีน และสินค้าประเภทต่าง ๆ เป็นอย่างไร ทำในประเทศจีน. เปิดเส้นทางที่ KBTG กำลังทรานสฟอร์มตัวเองสู่การเป็นองค์กรเทคโนโลยีระดับภูมิภาคแบบเต็มตัว และปักหมุดจะเป็นองค์กรระดับโลกภายใน three ปี ผ่าน AI Ecosystem ที่วางรากฐานไว้อย่างรอบด้าน ภายใ… […]