ข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ

ข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ

8 อาหารท้องถิ่นน่ากินที่เวียดนาม

ขณะที่ นายจู ดึ๊ก หยุ๋ง กงสุลใหญ่สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ณ จังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า ไทยและเวียดนามได้พัฒนาและยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างกันมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 พร้อมสถาปนาการเป็นเมืองพี่เมืองน้อง แล้วถึง 20 คู่จังหวัด การประชุมหารือและข้อเสนอแนะที่ได้จากภาคเอกชนของไทยในครั้งนี้ จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อกันในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศ ให้เกิดความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนต่อไป.

ข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ

11 วิธีที่ดีที่สุดเพื่อเพิ่มสุขภาพและความสมบูรณ์แข็งแรงในที่ทำงาน อัปเดตปี 2024

การศึกษาของ มหาวิทยาลัย Texas A&M พบว่า Friday Effect หรือภาวะที่ทำงานในวันศุกร์ไม่ได้ประสิทธิภาพเทียบเท่ากับวันอื่น ๆ ในสัปดาห์ มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น หลายบริษัทจึงเริ่่งคิดค้นวิธี… เมื่อนึกถึงการทำงานในองค์กรแล้วส่วนใหญ่คนที่อายุมากกว่าหรืออาวุโสจะต้องให้คำแนะนำรุ่นน้อง แล้วถ้ากลับกันลองให้รุ่นน้องเป็นคนแนะนำผู้ใหญ่บ้างจะเป็นอย่างไร? Line, iOS, Android Application จากกรมสุขภาพจิต ในการประเมินสุขภาพจิต

Scroll to Top