7 วิธีชวนลูกเข้าครัว ช่วยเพิ่มทักษะให้ลูกน้อย เนสท์เล่ ประเทศไทย

ครัวสร้างสรรค์

มหาวิทยาลัยธุรกิจ บัณฑิตย์, กรุงเทพฯ. เว็บรวบรวมไอเดียแต่งบ้าน ไอเดียแต่งคอนโด ที่ให้คุณใช้เป็นแรงบันดาลใจในการตกแต่งบ้านแสนสุขของคุณ ไม่ว่าจะเป็นแต่งห้องนอน แต่งห้องรับแขก หรือห้องไหนๆ ก็สวยได้ในสไตล์คุณ…

ครัวสร้างสรรค์

ณ อิมแพค เมืองทองธานี. ปัจจัยด้านการจัดการไอเดียความคิดสร้างสรรค์และสมรรถนะของบุคลากรที่ส่งผลให้เกิดนวัตกรรมในองค์กร กรณีศึกษาบริษัทผู้ผลิตยางรถยนต์ขนาดใหญ่ในประเทศไทย. ปริญญานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต, (การบริหารเทคโนโลยี). มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, กรุงเทพฯ.

ครัวสร้างสรรค์
ครัวสร้างสรรค์

พิพิธภัณฑ์ศิริราช จัดกิจกรรมอบรม “ปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้…สมุนไพรกินดี” ครั้งที่ 17 หัวข้อ “D.I.Y.ปลูกผักกับกะละมัง” ในวันอังคารที่ 29 มีนาคม 2565 เวลา 15.00 – sixteen.00 น. ภคพร กระจาดทอง (2561). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการคงอยู่ของเชฟในโรงแรมในประเทศไทย. ปริญญานิพนธ์บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต, (บริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี).

ครัวสร้างสรรค์

สิริภร สุวรรณโชติ. รูปแบบการพัฒนาผู้บริหารระดับกลางของธุรกิจโรงแรม เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน. ปริญญานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การพัฒนาองค์การและการจัดการสมรรถนะของมนุษย์). มหาวิทยาลัยบูรพา, ชลบุรี.

ครัวสร้างสรรค์

Scroll to Top