11 วิธีที่ดีที่สุดเพื่อเพิ่มสุขภาพและความสมบูรณ์แข็งแรงในที่ทำงาน อัปเดตปี 2024

สุขภาพจิตในที่ทำงาน

การศึกษาของ มหาวิทยาลัย Texas A&M พบว่า Friday Effect หรือภาวะที่ทำงานในวันศุกร์ไม่ได้ประสิทธิภาพเทียบเท่ากับวันอื่น ๆ ในสัปดาห์ มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น หลายบริษัทจึงเริ่่งคิดค้นวิธี… เมื่อนึกถึงการทำงานในองค์กรแล้วส่วนใหญ่คนที่อายุมากกว่าหรืออาวุโสจะต้องให้คำแนะนำรุ่นน้อง แล้วถ้ากลับกันลองให้รุ่นน้องเป็นคนแนะนำผู้ใหญ่บ้างจะเป็นอย่างไร? Line, iOS, Android Application จากกรมสุขภาพจิต ในการประเมินสุขภาพจิต ข้อมูลข่าวสาร อื่นๆ เลือก Download ได้เลยค่ะ . คุณสามารถหาวิธีอื่นๆ ในการสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานเชิงบวกมากขึ้นได้ ทอมมี่.

สุขภาพจิตในที่ทำงาน

“แต่สิ่งที่ทั้งทางโรงพยาบาล ประชาชน รวมไปถึงองค์กรที่เกี่ยวข้องกับปัญหาสุขภาพจิตต้องร่วมมือกันคือ นอกจากจะต้องช่วยกันประชาสัมพันธ์ว่าถ้าคุณมีปัญหาสุขภาพจิตก็สามารถไปโรงพยาบาลเหมือนผู้ป่วยทั่วไปได้แล้ว ทุกคนยังต้องร่วมกันผลักดันและขับเคลื่อนให้เกิดการจุดประกายพื้นที่หรือกิจกรรมจิตบำบัดอื่น ๆ ให้เป็นทางเลือกขั้นต้นสำหรับทุกคนด้วย เพราะไม่ใช่ทุกคนที่มีปัญหาแล้วพร้อมจะไปโรงพยาบาลได้ทันที แต่เขาอาจต้องการพื้นที่ปลอดภัยสำหรับระบายปัญหาก่อน กล่าวโดยสรุปอย่างง่าย ๆ คือ เราต้องการและกำลังมองหาพื้นที่ปลอดภัยในลำปาง แต่ ณ ตอนนี้ยังไม่รู้ว่าในเมืองลำปางมีพื้นที่แบบนี้แล้วหรือยัง” แพทย์หญิงเกษศิริกล่าวทิ้งท้าย. กิจกรรมการร้องเพลง เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและสร้างความสุข สร้างความสุนทรีย์ให้กับผู้ร้องได้เป็นอย่างดี แม้ว่าจะเป็นเพลงเศร้า หรือเพลงอกหักก็ตาม การร้องเพลงจึงถือเป็นกิจกรรมสำหรับผู้สูงอายุที่ไม่ควรพลาด เพราะจะทำให้มีสุขภาพจิตที่ดี อารมณ์แจ่มใส และยังช่วยบริหารสมอง และระบบประสาทต่างๆ ให้กับผู้สูงอายุด้วย เพราะต้องมีการจดจำทำนอง เนื้อเพลง และมีการเคลื่อนไหวร่างกาย นับว่าเป็นกิจกรรมผู้สูงอายุทำแล้วสนุก สุขภาพจิตดี แถมช่วยเพิ่มความจำอีกหนึ่งประเภทนั่นเอง. รองลงมา คือ ปัญหาความเครียดหรือวิตกกังวล จำนวน 17,347 คน เช่น ปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพกาย โรคเรื้อรัง มีหนี้สิน เป็นต้น ปัญหาความรัก จำนวน 4,776 คน ปัญหาครอบครัว 2,513 คน และซึมเศร้า 2,085 คน ตามลำดับ ทั้งนี้ กรมสุขภาพจิตได้พัฒนากระบวนการดำเนินงานให้สอดรับกับสถานการณ์สุขภาพจิตของประชาชนทั่วประเทศ ในกลุ่มวัยทำงานได้จัดให้มีโปรแกรมสร้างสุขทั้งในสถานประกอบการและในชุมชน นพ. ระบบสาธารณสุขมีการมอนิเตอร์มาตลอด ข้อมูลที่ออกมาก็เป็นเหมือนสัญญาณเตือนบุคลากร ซึ่งจะทำให้ภาคนโยบาย และโรงพยาบาลได้ทราบข้อมูลและนำไปปรับใช้ในการดูแลบุคลากรได้อย่างเหมาะสมต่อไป..

สุขภาพจิตในที่ทำงาน
สุขภาพจิตในที่ทำงาน

ระดับความเป็นอยู่ที่ต่ำกว่าเชื่อมโยงกับทั้งสองอย่าง ปัจจุบันและการขาดงาน. จากสำรวจล่าสุดพบว่ามนุษย์เงินเดือนไม่ต้องการเลื่อนขั้น เพราะต้องการความสุขและพึงพอใจในบทบาทปัจจุบัน มากกว่าต้องก้าวหน้าไปรับผิดชอบงานที่มากขึ้น…

Scroll to Top