การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม

ข่าวสารเกี่ยวกับการพัฒนาการเมือง

[2] กลุ่มงานผลิตเอกสาร สำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, การมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย, สำนักการพิมพ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, มีนาคม 2561, หน้า 32. กลุ่มงานผลิตเอกสาร สำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, การมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย, สำนักการพิมพ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, มีนาคม 2561, หน้า 32. “ทิม พิธา” แจง ปมชู้สาวผู้ช่วย สส.อุดรฯ ก้าวไกล หยุดปฏิบัติหน้าที่แล้ว แนะ “เศรษฐา” คิดให้ดีศูนย์กลางการบินทำเพื่อใคร ถาม ไม่เหมาะสมตรงไหน “หมออ๋อง” บุกทำเนียบฯ ทวงกฎหมายถูกดอง แนะรัฐบาลกล้าสังคายนาที่ดิน ส.ป.ก. พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ เดินทางมาประชุม ครม.

ข่าวสารเกี่ยวกับการพัฒนาการเมือง

กลุ่มที่ศาลรัฐธรรมนูญสั่งให้พ้นสมาชิกภาพการเป็น ส.ส. ครั้งที่สอง ซักฟอกนายกฯ และรัฐมนตรีรวม 6 คน ระหว่างวันที่ 31 ส.ค.-3 ก.ย. ครั้งแรก ซักฟอกนายกฯ และรัฐมนตรีรวม 10 คน ระหว่างวันที่ ก.พ. บทความฉบับนี้ผู้เขียนจึงจะได้ทบทวนถึงหลักการส่งผู้ร้ายข้ามแดน อ่านต่อ…

ข่าวสารเกี่ยวกับการพัฒนาการเมือง
ข่าวสารเกี่ยวกับการพัฒนาการเมือง

นัดสุดท้ายของปี 2564 ที่ทำเนียบรัฐบาลเมื่อวันที่ 28 ธ.ค. เหตุการณ์ล้างเผ่าพันธุ์ในประเทศเมียนมาร์ที่เกิดขึ้นนั้นได้ต้องด้วยบทบัญญัติความผิดฐานอาชญากรรมล้างเผ่าพันธุ์ อ่านต่อ… รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560. เล่ม 134 ตอนที่ forty ก.

ข่าวสารเกี่ยวกับการพัฒนาการเมือง

Scroll to Top