การคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม ระเบียงบรรณปันสาระ

ความคิดสร้างสรรค์ในยุคดิจิทัล

เปิดเส้นทางที่ KBTG กำลังทรานสฟอร์มตัวเองสู่การเป็นองค์กรเทคโนโลยีระดับภูมิภาคแบบเต็มตัว และปักหมุดจะเป็นองค์กรระดับโลกภายใน three ปี ผ่าน AI Ecosystem ที่วางรากฐานไว้อย่างรอบด้าน ภายใ… กำลังใจดีๆบางครั้งก็ได้มาจากข้อความสั้นๆ บทความนี้จึงรวบรวมคำคมสั้นๆ ประโยคทรงพลัง คําคมสร้างแรงบันดาลใจ สร้างกำลังใจสู่เป้าหมายและความสำเร็จ… 3 สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์, “คนไทยใช้เน็ตอย่างไร? ในปี 60,” กันยายน 29, 2560, แก้ไขเมื่อ เมษายน 30, 2561. สุรเดช จองวรรณศิริ. การจัดการสู่องค์กรนวัตกรรม Innovative Organization Book of Knowledge.

ความคิดสร้างสรรค์ในยุคดิจิทัล
ความคิดสร้างสรรค์ในยุคดิจิทัล

แอนิเมชั่นไทย. นิเทศศาสตร์มหาบัณฑิต คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สงวนลิขสิทธิ์ © 2563 โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย. วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30 – 15.50 น. 4 วิกิพีเดีย, “ครีเอทีฟคอมมอนส์,” แก้ไขเมื่อ เมษายน 10, 2561.

ความคิดสร้างสรรค์ในยุคดิจิทัล

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน). เอ็ม ไท หับจำกัด (จีทีเอช) กรณีศึกษา ภาพยนตร์เรื่อง ATM เออรัก..เออเร่อ. วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต คณะมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา. จับตาอนาคตของการเดินทางในเมืองใหญ่ รถบินได้จะเป็นทางออกสำหรับปัญหารถติดหรือไม่ Tech for Biz Episode นี้จะพาไปหาคำตอบไปพร้อมๆ กัน…

ผู้นำที่ดีไม่ใช่เพียงผู้สั่งการเพียงอย่างเดียว แต่ต้องมีคุณสมบัติที่เหมาะสม สามารถสร้างแรงจูงใจให้คนในทีมทำงานด้วยความเต็มใจ ผู้นำที่ดีควรมีคุณสมบัติอย่างไรจึงเป็นเรื่องน่าเรียนรู้… สิ่งสำคัญอย่างหนึ่งที่จะทำให้ชีวิตคนเรามีความก้าวหน้าคือ “การตั้งเป้าหมาย” เพราะเป้าหมายจะทำให้เรารู้ว่าต้องวางแผนและเตรียมตัวอย่างไร บทความนี้มีข้อแนะนำที่เป็นประโยชน์… ทักษะในศตวรรษที่ 21 คือชุดของทักษะ ความรู้ที่สำคัญเพื่อประสบความสำเร็จในศตวรรษที่ และเตรียมพร้อมสำหรับโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและมีความท้าทาย… จีรพรรณ์ จันทร์วิเชียร. เอกสารประกอบการสอนวิชานวัตกรรมการจัดการ. สาขาวิชาศิลปการจัดการ สถาบันรัชต์ภาคย์.

Scroll to Top