กาญจนาถ อุดมสุข 2564 การสื่อสารเพื่อพัฒนาการเล่นกีฬาอีสปอร์ตในประเทศไทย The Communications For Improvement Esports In Thailand วารสารนิเทศศาสตร์ธุรกิจบัณฑิตย์ ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 มกราคม มิถุนายน Sixty Four หน้า 128-160 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร

ข่าวสารเกี่ยวกับการพัฒนากีฬา

ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติเรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดตเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19… อ่านต่อ .. ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติเรื่อง ประกาศรับนักเรียนเข้าเรียนในโรงเรียนกีฬา สังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห… ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เรื่อง มาตรการให้ หรือรับของขวัญ หรือประโยชน์อื่นใด (No Gift Policy) ในกา… ประกาศ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติเรื่อง ประกาศรับนักเรียนโรงเรียนกีฬา ปี 67 ดาวน์โหลด  ประกาศรับนักเรี… ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติเรื่อง การริบหลักประกันสัญญาดาวน์โหลด ประกาศแจ้งริบหลักประกันสัญญา อ่านต่อ .. ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติเรื่อง การจำหน่ายพัสดุ โดยวิธีการขายทอดตลาด ดาวน์โหลด การจำหน่ายพัสด…

ข่าวสารเกี่ยวกับการพัฒนากีฬา
ข่าวสารเกี่ยวกับการพัฒนากีฬา

ประกาศ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติเรื่อง ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันขับเคลื่อน กองส่งเสริมวิชาการ ให้เป็นองค์กรค… ประกาศ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติเรื่อง ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันขับเคลื่อน กองนโยบายและแผน ให้เป็นองค์กรคุณธ… ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถน… ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติเรื่อง รายชื่อผู้บริหารและบุคลกรดีเด่น ประจำปี พ.ศ.

ข่าวสารเกี่ยวกับการพัฒนากีฬา
ข่าวสารเกี่ยวกับการพัฒนากีฬา

ประกาศ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติเรื่อง ประกาศชนิดกีฬาที่เปิดสอนในโรงเรียนกีฬา ดาวน์โหลด  ประกาศชนิดกี… ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติเรื่อง มาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19… อ่านต่อ .. ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติเรื่อง การรับนักเรียนเข้าเรียนในโรงเรียนกีฬา สังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งช…

ข่าวสารเกี่ยวกับการพัฒนากีฬา

This project also contains the research of sports activities tourism destination’s roles mannequin to research best practices in management of their sports activities tourism destinations. This project additionally offers database of Thailand sports tourism that can be vital to drive the implementation of sports tourism growth. ประกาศ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติเรื่อง แผนการปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม และป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ…

แนวปฏิบัติในการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดและสุขอนามัยการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-1… อ่านต่อ .. การประชุมสัมมนาวิชาการและแสดงนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี อ่านต่อ ..

2563 ประกาศรายชื่อ… ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติเรื่อง แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพ… ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ (รับสมัครงาน)เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาเอกชน ปร… ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติเรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราช…

ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติเรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (NO Gift … อ่านต่อ .. กำหนดการฝึกซ้อม และพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2565 ดาวน์โหลด  ก… ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติเรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาเอกชน ดาวน์โหลด  ป… ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาตินโยบายกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2564 ประก…

ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติเรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน ภาค ก และภาค ข ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ… ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติเรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ค… ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติเรื่อง กำหนดการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลั… ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติเรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ค…

Scroll to Top